Rastko Zakić: Petnaest pesama


из рукописа нове књиге

ШЕТЊА

Сретох у Кнез-Михаиловој случајно
Великог писца и полиглоту Н.Н.
Који ми предложи да прошетамо мало
А онда да свратимо до њега на чашицу жестоког
(После чашице разговора у шетњи) -
Те пристадох.

Ivan Ivanović: RAZOČARANI DISIDENT

ОГЛЕД ИЗ АНТРОПОЛОГИЈЕ КЊИЖЕВНОСТИ

УВОД У ЧИТАЊЕ АНТРОПОЛОШКОГ ЦИКЛУСА

У овом раду, који се може назвати огледом или есејом, желим Читаоцу да понудим дијалог о мом новом књижевном циклусу, под насловом АНТРОПОЛОШКИ ЦИКЛУС, и да му укажем на све теоријске и социјалне претпоставке за његово читање и евентуално изучавање.