Dokumenti

ДОКУМЕНТИ

ДОКУМЕНТИ О КРШЕЊУ ЉУДСКИХ ПРАВА КЊИЖЕВНИКА ИВАНА ИВАНОВИЋА

1. ПРИЈАВА НА КОНКУРС КЊИЖЕВНИКА ИВАНА ИВАНОВИЋА ЗА ДОДЕЛУ ВАНРЕДНЕ ПЕНЗИЈЕ

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ПРЕДМЕТ: Пријава на конкурс Министарства културе Републике Србије за доделу посебних признања уметницима за врхунски допринос националној култури у Републици Србији. Подносилац пријаве књижевник Иван Ивановић.

Овим се пријављујем на Ваш ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу посебних признања уметницима за врхунски допринос националној култури у Републици Србији, расписанoм у дневном листу Политика први пут 2008, други пут 2009. и трећи пут 2010. године.

НАПОМЕНА: Пријава од 2008. и 2009. године је одбијена, а од 2010. је актуелна.